STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom

STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom

COD: 48600009016

Conformitate și certificări
Seria S/SBR corespunde cerințelor SR EN 12566-3: Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50PTE: Partea3: Stații de epurare a apelor uzate menajere gata de utilizare și/sau asamblate pe loc, performanțele au fost validate de către ICECON TEST, organism notificat nr.1803.
Securitate, manipulare și transport
Acest material conține instrucțiunile de bază privind instalarea, exploatarea și întreținerea stațiilor de epurare seria S/SBR. Personalul care instaleaza, utilizează și asigură mentenanța este sfătuit insistent să citească aceste instrucțiuni înainte de executarea oricărei operații.
Sarcinile și obligațiile personalului
Seria S/SBR a fost proiectată și fabricată având în vedere standardele aplicabile și legislația în vigoare în acest moment.

STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom
Stație de epurare ape uzate menajere până la 2400 litri/zi
aquaClean® SBR13/20 LE este o stație de epurare a apelor uzate menajere, pentru spații cu 13-20 locuitori permanenți neconectate la sisteme de canalizare. aquaClean® SBR13/20 LE este destinată epurării apelor uzate provenite de la:
• locuințe uni sau multi familiale;
• spații publice (birouri, restaurante etc.);
• vile, case de vacanță – chiar nelocuite permanent;
Volumul maxim de apă epurat trebuie să respecte intervalul cuprins între 1,5 si 2,4 m3/zi iar CBO5 în influent va respecta intervalul cuprins
între 0,6 si 0,96 kg/zi.
Capacitate epurare (proba omogenizata la 24 h)
CBO5: <= 20 mg/l ; CCO: <= 90 mg/l; NH4N: <= 10 mg/l; Nanorg: <= 25 mg/l
Atenție!
STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom NU poate fi folosită pentru epurarea apelor industriale sau cu încărcături biologice care depășesc limitele precizate (industrie alimentară, ferme agrozootehnice etc.).
INFO
1. Sistemul epurează zilnic cca 1.500 până la 2.400 litri de apă. Înainte de orice demers trebuie analizată cu atenție posibilitatea de evacuare a apei epurate. Recomandăm pe cât posibil evacuare în emisari naturali (ape de suprafată, valea unui râu etc.), deoarece posibilitatea de preluare a acestei cantităti de apă, în puturi sau suprafete filtrante, este limitată. Înglobează tehnologia de la ATB Umwelttechnologien GmbH. Performanțe în conformitate cu SR EN 12566-3:2005+A2:2013
Soluție constructivă STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom
1. Bazine din polietilenă (2 bucăti):
– dimensiuni: 2760×1760×1930 [mm];
– volum: 2 x 4700 litri;
– construcție rigidă, multistrat, pentru rezistență mecanică ridicată;
– acoperite de capace din polietilenă, pentru montaj în zone pietonale.
2. Unitate de epurare AQUAmax® (ATB Umwelttechnologien GmbH):
– aerator cu motor submersibil, pentru aerarea cu bule fine – dezvoltat special pentru stații mici de epurare;
– pompă pentru evacuarea apei epurate – mecanism de autocurățare, fără valve mecanice sau piese în mișcare;
– pompă pentru circulația nămolului;
– plutitor de nivel, care comută, automat, în modul de operare de vacanță;
– cadru din materiale plastice reciclate și din oțel special; 10 ani durata de viață;
– unitate de control automată, ușor de operat;
3. Elemente de conectare: tubulatură din polipropilenă DN110.
Denumire produs STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom

Debit maxim [l/zi] – 2400
CBO5 [kg/zi] – 0,96
Nr. bazine – 2
Dimensiune bazin(e) (dimensiuni tolerate cu +/- 30 mm) [mm] 2760 x 1760 x 1930* (* la această cotă se adaugă 600 mm, înălțimea piesei de reglare)

 

Stația nu necesită cămin de prelevare a probelor. În pachetul standard este prevăzut un recipient pentru prelevarea probelor, cu o capacitate de 1,5 litri. Acesta se instalează în interiorul stației și este umplut automat, la fiecare evacuare a apei epurate (de regulă la fiecare 8 ore). Pentru efectuarea analizelor, extrageți recipientul și, goliți-l într-o sticlă de probe (sau apă) pe care o duce-ți în cel mai scurt timp posibil, la un laborator autorizat. Furnitura standard este livrată gata de montare în zone necarosabile și la o adâncime de îngheț de 0,8 m. Specificați în comandă dacă doriți instalarea în zone cu adâncimi de îngheț mai mari.
Caracteristici funcționale
• Funcționare secvențială în volume controlate (SBR – sequential batch reactor);
• Complet echipată, ușor de montat, gata de utilizare;
• Respectă cerințele SR EN 12566-3:2005 – Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Stații de epurare a apelor uzate menajere gata de utilizare și/sau asamblate pe loc;
• Eficiență mare, apă epurată clară, fără miros, care poate fi deversată în emisari naturali sau direct în sol permeabil;
• Costuri mici de operare, de mentenanță și de întreținere, fără piese de schimb care trebuie schimbate frecvent;
• Regim de vacanță (maxim 30 zile) – consum redus de energie, menținerea în viată a populatiei de microorganisme aerobe;
• Vidanjare la intervale mari de timp – 1 până la 2 ani, în funcție de regimul de utilizare;
• Posibilități multiple de aranjare, folosește la maxim spațiul disponibil.
Principiul de funcționare
Epurarea apei uzate se face secvențial, în volume controlate – sequential batch reactor, în regim aerob. Acest lucru asigură calitatea apei evacuate și posibilitatea de a prelua debite mari în timp scurt, menținând randamentul de epurare.
Primul bazin funcționează ca un vas tampon pentru sedimentare primară și acumularea apei uzate, de unde este preluată pentru epurare. Simultan este și volum de acumulare a nămolului (substanțe nedegradabile biologic) care trebuiesc ulterior vidanjate.
Atenție!
În condiții normale de funcționare, primul bazin este cel care se vidanjează!
Bazinul în care este montată unitatea de epurare se vidanjează NUMAI în cazuri speciale.
Etapa 1 – Alimentare STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom
Din primul bazin, apa uzată ajunge în rezervorul de epurare, în volum controlat pe principiului vaselor comunicante.
Etapa 2 – Aerare STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom
Acest proces este realizat în cicluri alternative aerare / repaus, care asigură, concomitent, atât aportul de material organic de la baza rezervorului, cât și cantitatea de oxigen, indispensabilă
dezvoltării microorganismelor.
Etapa 3 – Limpezire
În această etapă, se realizează sedimentarea fazei solide la baza rezervorului și limpezirea apei.
Etapa 4 – Evacuare STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom
Un volum controlat de apă este prelevat de la o anumită înăltime și evacuat din rezervor. Excesul de nămol este pompat în primul rezervor. După încheierea acestor procese, un nou ciclu de operare poate să înceapă.
Sistemul este controlat de un panou de comandă cu microcontroler, pentru setarea și înregistrarea parametrilor de operare ai stației. Sistemul este setat pentru numărul maxim de utilizatori, când este pus în funcțiune. Nu este necesară schimbarea setărilor în cazul în care apar sub – sau supra – încărcări temporare.
Info
Sistemul atinge capacitatea maximă de epurare după o perioadă de amorsare de aproximativ o lună. Această perioadă poate fi de câteva luni, în cazul unei utilizări sub capacitatea proiectată sau la temperaturi mai mici de 12 0C. Pentru reducerea perioadei de amorsare, se recomandă însământarea cu nămol activ, preluat de la o statie SBR activa de cel putin 3 luni.
Modul de operare economic
În cazul în care nu există aport de apă uzată pe o perioadă mai lungă de 4 ore, sistemul trece automat în regim de vacanță: timpul de aerare se reduce, asigurând cantitatea minimă de oxigen pentru menținerea în viată, concomitent cu recircularea nămolului, pentru aportul de substanțe nutritive. Astfel, se economisește energie și se asigură menținerea în viață a microorganismelor, pe o durată determinată de timp, fără aport de substanțe nutritive.
Întreținere și mentenanță
Sistemul trebuie întreținut și inspectat de către un operator specializat, la intervale regulate de timp (minim odată pe an), când trebuie verificată funcționarea corespunzătoare a stației. În funcție de gradul de utilizare, nămolul trebuie extras din bazinul preliminar de sedimentare (vidanjare), la intervale de 1-2 ani.

Instalare STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom
Geometria rezervoarelor și versatilitatea modalităților de instalare permit aranjamente multiple și valorificarea la maxim a spațiului disponbil.
Etapele instalării
1. Stabiliți locația pentru instalarea stației.
IMPORTANT!
– Luați în considerare o locație care să permită accesul pentru vidanjare. Spațiul necesar se alege în funcție de utilajul de vidanjare și luând în considerare distanța de operare a acestuia.
– Amplasamentul trebuie să nu permită inundarea stației, în cazul ploilor torențiale.
– La stabilirea locației, selectați locul de montare pentru unitatea de control, într-o incintă acoperită și încălzită. Dacă nu este posibil, se va monta într-o cutie de protecție standardizată, etanșă, cu încălzire în apropierea locului de instalare.
– Aerisirea sistemului. Fiind un proces biologic, stația de epurare împreuna cu întregul sistem de canalizare trebuie prevazută cu un sistem de aerisire. Primul simptom al unei aerisiri deficitare este apariția mirosului neplăcut în locuință.
Ventilarea se face prin conducte de ventilare, similare cu cele din canalizările interioare, montate înainte și după stația de epurare. Distanța dintre 2 puncte de ventilare este de maxim 15 m. O influență are și sensul în care bate vântul.
– Cota de intrare în stație versiunea standard este de 800 mm, cota de înghet a României. Pentru altă cotă de intrare solicitați informații suplimentare producătorului.
– Rezervoarele se vor monta pe radier de beton pentru a evita riscul de afundare în sol și dezechilibrare. Dimensionarea radierului se face
conform condițiilor hidro-geologice.
2. Săpați groapa(ile) în care vor fi introduse cele două bazine:
varianta 1 – groapă comună pentru cele 2 rezervoare, cu conditia ca , spatiul dintre cele 2 rezervoare trebuie sa permita compactarea materialului de umplutura.
varianta 2 – gropi diferite pentru cele 2 bazine, cu un perete de minim 700 mm între ele. Dimesiunile groapei/gropilor trebuie sa permita asezarea rezervorului/lor și să ramână liber un spațiu de cca 30÷50 cm pe toata circumferinta lor, spatiul necesar compactarii materialului de umplutura si realizarea radierului de beton. Fundul gropii trebuie sa fie plat.
3. Turnați pe fundul gropii/gropilor un radier din beton, pe care se vor aseza cele două bazine.
4. Așezați bazinele pe poziție.
Folosiți frânghii pentru manipulare. Asigurați-vă că poziția este stabilă. Înainte de introducerea bazinelor în groapa de construcție, verificați integritatea acestora și absența oricărei fisuri apărute în urma manipulării și/sau transportului. Dacă este necesar, ancorați rezervorul de radier cu frânghii, pentru a împiedica ca la o eventuală creștere a nivelului apelor freatice acesta să fie scos afară de forța arhimedică. Ancorarea trebuie făcută simetric – folosiți pentru asta urechile de manipulare sau decupajele de la baza piciorului de susținere.
5. Executați conectările la instalația de canalizare, între bazine și la evacuare.
– Conectarea la instalația de canalizare
Nota: Alimentarea și evacuarea la produsul standard sunt conform schiței. Intrarea în stație se face cu tub PP DN 110, etanșare cu garnitură.
Info
Alegerea punctului de intrare se face pe traseul cel mai scurt dintre sursa de apă uzată/construcție și stație, prin orice zonă marcată pe desen. În cazul în care intrarea este alta decât cea prevăzută în schema standard, specificați în comandă.
– Interconectarea bazinelor
Conectarea bazinelor se face cu tub PP DN 110, etanșat cu garnitură.

– Conectarea la evacuare
Conectarea la receptorul natural se face cu tub PP DN 110 etanșat cu garnitură.
Info
Alegerea punctului de ieșire din stație se face pe traseul cel mai scurt dintre stație și receptor natural, prin orice punct marcat pe desen. În cazul în care racordul de evacuare este altul decat cel prevăzut în schema standard, specificați în comandă.
6. Executați instalația electrică.
Lucrarea va fi executată NUMAI de către personalul autorizat. Cablul trebuie montat în tub de protecție DN 100/110. Schimbările de direcție ale traseului de alimentare electric (coturile tubului de protecție) nu trebuie să depășească un unghi de 30°!
Instalația electrică trebuie sa fie asigurată de urmatoarele siguranțe: B 16A și întrerupător (FI) 25A/30mA.
Panoul de comandă și control se montează în interiorul clădirii sau într-o incintă specială uscată, ferită de intemperii, cât mai aproape de rezervoare. Înpământarea este obligatorie.
Important!
Stația se livrează cu 15 m cablu 7×1.5. Nu se livrează cu tub de protecție pentru cablu.
7. Montați piesa de aducere la nivel. Etanșarea se face cu garnitura Ø 640 și fixarea pe poziție prin colier cu strângere cu șuruburi.
8. Umpleți spațiul dintre pereții gropii și cei ai bazinelor cu straturi de circa 25÷30 cm material de umplutură. Fiecare strat trebuie compactat cu atenție, până la atingerea indicelui Proctor, adecvat terenului (minim 95%). Materialul de umplutură va fi pământ vegetal fără pietre, moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereții bazinelor sau nisip cu o granulatie de 4/16.
Important!
În cazul în care stația se montează între fundații (gard/cladire) și distanța între bazin și acestea este între 2-5 m sau unde este necesară consolidarea pereților bazinului, materialul de umplutură poate fi nisip stabilizat sau beton.
În cazul în care pământul este argilos sau există risc de apariție în jurul bazinelor a infiltrației apei pluviale, spațiul din jurul bazinelor se umple cu nisip stabilizat sau beton.
În cazul în care nivelul pânzei freatice este ridicat, încastrați parțial sau total bazinul în beton, până la nivelul apei. Evacuați apa prin pompare, până când nivelul acesteia este sub nivelul rostului de fundație, pe toată durata execuției lucrării.
Betonarea se va face în trepte în straturi de cca. 30 cm, iar pentru echilibrarea presiunii exercitată de betonul turnat asupra pereților bazinelor, acestea se vor umple cu apă. Nivelul betonului va fi cu cel puțin 10 cm peste nivelul de creștere al apelor freatice.
În cazul variantei de instalare în groapă comună, introduceți între rezervoare un perete de beton de minim 20 cm, pentru susținere. Dacă spațiul de instalare a stației este unul carosabil, acoperirea se va face cu un capac și placă dimensionate pentru sarcina corespunzătoare și cu betonarea totală sau parțială a bazinelor.
Montarea se va face conform normelor legale în vigoare.
Respectarea normelor de protecție a muncii este OBLIGATORIE în cazul executării lucrărilor de construcție.
Recomandări generale pentru utilizarea stației de epurare
Înainte de orice trebuie să fiți conștienți că veți instala o stație de epurare care, deși extrem de performantă, are capacitate de epurare limitată, lucru care introduce unele restricții în modul dumneavoastră de viață:
DA
• reduceți cantitatea de apă utilizată (în special în timpul iernii și al primăverii, când nivelul de apă în sol este ridicat, dacă folosiți puțuri sau câmpuri filtrante), până la minimum de confort necesar;
• eliminați orice pierderi de apă din rețea;
• inspectați și, dacă este necesar, vidanjați sistemul la un interval mediu cuprins între 1 și 2 ani;
• evitați utilizarea tocătoarelor de gunoi menajer. Aceste aparate introduc particule solide în stație reducând eficiența și micșorând timpul între 2 vidanjări;
• dacă folosiți câmpuri/puțuri filtrante, testați capacitatea de filtrare în perioada umedă a anului, înainte de a introduce instalația în utilizare;
• dacă stația nu va fi folosită o perioadă mai lungă de timp (peste 7 zile), recomandăm introducerea în sistem a unor substanțe hrănitoare (zer, drojdie, etc.) care să mențină în viață biomasa.
NU
• spălați pereții vasului în timpul vidanjării. Pe suprafața pereților rămân resturi de nămol, care conțin bacterii folosite pentru digestia substanțelor organice și care ajută la reamorsarea sistemului;
• folosiți agenți de curățare și/sau de înălbire (înălbitori de rufe, substanțe de curățare a gresiei și a faianței, deodorizante de WC, agenți contra depunerilor calcaroase etc.) – riscați să omorâți biomasa și să aduceți statia în stare de neutilizare. Încercați să folosiți numai detergenți biodegradabili de vase și de rufe. Detergenții uzuali pentru spălarea vaselor și/sau rufelor de regulă sunt biodegradabili și nu afectează masa de bacterii;
• introduceți în stație materiale ne sau greu biodegradabile, cum ar fi: hârtie, sub toate formele (igienică, de ziar, de scris, prosoape etc.), cârpe, scutece, păr, resturi cornoase (de ex. unghii etc.);
• introduceți în stație uleiuri minerale, combustibili etc; încercați să limitați cantitatea de uleiuri alimentare deversată în canalizare;
• descărcați saramura (apa sărată) de la eventualele instalații de tratare/dedurizare a apei în stația de epurare;

• conectați sisteme de colectare a apei pluviale sau a altor sisteme de drenare la stație; cantitățile suplimentare de apă (în multe situații volume mari pe termen scurt) diluează continutul în materii organice sau inundă stația;
• adăugați baze (hidroxid de sodiu, potasiu, sodă calcinată etc.) sau acizi (de ex. acid acetic) în stație. Aceste substanțe schimbă PH-ul apei și omoară biomasa, afectează sedimentarea substanțelor solide și antrenează nămolul în fluidul evacuat.
Considerații privind disponibilizarea la sfârșitul duratei de utilizare
Tratarea deșeurilor – Deșeurile și produsele la sfârșitul perioadei de viață se vor recicla pe cât posibil. Reciclarea se face prin firme specializate.
Metode de eliminare a deșeurilor și ambalajelor contaminate – Se vor recicla. Tratarea ca și gunoi menajer este descurajată.
Prevederi comunitare și cele armonizate privind deșeurile – Se va respecta legislația în vigoare.

Vezi toate modelele de statii de epurare

Puteţi descărca aici Catalog AquaClean – Sistem de epurare a apelor uzate

Cod – 48600009016

 

VLR PRD

 

 

 

 

 

 

Catre Magazin

SKU: f9e933aaaaf6 Categorie: Etichetă:

Descriere

STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom

STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom

COD: 48600009016

Conformitate și certificări
Seria S/SBR corespunde cerințelor SR EN 12566-3: Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50PTE: Partea3: Stații de epurare a apelor uzate menajere gata de utilizare și/sau asamblate pe loc, performanțele au fost validate de către ICECON TEST, organism notificat nr.1803.
Securitate, manipulare și transport
Acest material conține instrucțiunile de bază privind instalarea, exploatarea și întreținerea stațiilor de epurare seria S/SBR. Personalul care instaleaza, utilizează și asigură mentenanța este sfătuit insistent să citească aceste instrucțiuni înainte de executarea oricărei operații.
Sarcinile și obligațiile personalului
Seria S/SBR a fost proiectată și fabricată având în vedere standardele aplicabile și legislația în vigoare în acest moment.

STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom
Stație de epurare ape uzate menajere până la 2400 litri/zi
aquaClean® SBR13/20 LE este o stație de epurare a apelor uzate menajere, pentru spații cu 13-20 locuitori permanenți neconectate la sisteme de canalizare. aquaClean® SBR13/20 LE este destinată epurării apelor uzate provenite de la:
• locuințe uni sau multi familiale;
• spații publice (birouri, restaurante etc.);
• vile, case de vacanță – chiar nelocuite permanent;
Volumul maxim de apă epurat trebuie să respecte intervalul cuprins între 1,5 si 2,4 m3/zi iar CBO5 în influent va respecta intervalul cuprins
între 0,6 si 0,96 kg/zi.
Capacitate epurare (proba omogenizata la 24 h)
CBO5: <= 20 mg/l ; CCO: <= 90 mg/l; NH4N: <= 10 mg/l; Nanorg: <= 25 mg/l
Atenție!
STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom NU poate fi folosită pentru epurarea apelor industriale sau cu încărcături biologice care depășesc limitele precizate (industrie alimentară, ferme agrozootehnice etc.).
INFO
1. Sistemul epurează zilnic cca 1.500 până la 2.400 litri de apă. Înainte de orice demers trebuie analizată cu atenție posibilitatea de evacuare a apei epurate. Recomandăm pe cât posibil evacuare în emisari naturali (ape de suprafată, valea unui râu etc.), deoarece posibilitatea de preluare a acestei cantităti de apă, în puturi sau suprafete filtrante, este limitată. Înglobează tehnologia de la ATB Umwelttechnologien GmbH. Performanțe în conformitate cu SR EN 12566-3:2005+A2:2013
Soluție constructivă STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom
1. Bazine din polietilenă (2 bucăti):
– dimensiuni: 2760×1760×1930 [mm];
– volum: 2 x 4700 litri;
– construcție rigidă, multistrat, pentru rezistență mecanică ridicată;
– acoperite de capace din polietilenă, pentru montaj în zone pietonale.
2. Unitate de epurare AQUAmax® (ATB Umwelttechnologien GmbH):
– aerator cu motor submersibil, pentru aerarea cu bule fine – dezvoltat special pentru stații mici de epurare;
– pompă pentru evacuarea apei epurate – mecanism de autocurățare, fără valve mecanice sau piese în mișcare;
– pompă pentru circulația nămolului;
– plutitor de nivel, care comută, automat, în modul de operare de vacanță;
– cadru din materiale plastice reciclate și din oțel special; 10 ani durata de viață;
– unitate de control automată, ușor de operat;
3. Elemente de conectare: tubulatură din polipropilenă DN110.
Denumire produs STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom

Debit maxim [l/zi] – 2400
CBO5 [kg/zi] – 0,96
Nr. bazine – 2
Dimensiune bazin(e) (dimensiuni tolerate cu +/- 30 mm) [mm] 2760 x 1760 x 1930* (* la această cotă se adaugă 600 mm, înălțimea piesei de reglare)

 

Stația nu necesită cămin de prelevare a probelor. În pachetul standard este prevăzut un recipient pentru prelevarea probelor, cu o capacitate de 1,5 litri. Acesta se instalează în interiorul stației și este umplut automat, la fiecare evacuare a apei epurate (de regulă la fiecare 8 ore). Pentru efectuarea analizelor, extrageți recipientul și, goliți-l într-o sticlă de probe (sau apă) pe care o duce-ți în cel mai scurt timp posibil, la un laborator autorizat. Furnitura standard este livrată gata de montare în zone necarosabile și la o adâncime de îngheț de 0,8 m. Specificați în comandă dacă doriți instalarea în zone cu adâncimi de îngheț mai mari.
Caracteristici funcționale
• Funcționare secvențială în volume controlate (SBR – sequential batch reactor);
• Complet echipată, ușor de montat, gata de utilizare;
• Respectă cerințele SR EN 12566-3:2005 – Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Stații de epurare a apelor uzate menajere gata de utilizare și/sau asamblate pe loc;
• Eficiență mare, apă epurată clară, fără miros, care poate fi deversată în emisari naturali sau direct în sol permeabil;
• Costuri mici de operare, de mentenanță și de întreținere, fără piese de schimb care trebuie schimbate frecvent;
• Regim de vacanță (maxim 30 zile) – consum redus de energie, menținerea în viată a populatiei de microorganisme aerobe;
• Vidanjare la intervale mari de timp – 1 până la 2 ani, în funcție de regimul de utilizare;
• Posibilități multiple de aranjare, folosește la maxim spațiul disponibil.
Principiul de funcționare
Epurarea apei uzate se face secvențial, în volume controlate – sequential batch reactor, în regim aerob. Acest lucru asigură calitatea apei evacuate și posibilitatea de a prelua debite mari în timp scurt, menținând randamentul de epurare.
Primul bazin funcționează ca un vas tampon pentru sedimentare primară și acumularea apei uzate, de unde este preluată pentru epurare. Simultan este și volum de acumulare a nămolului (substanțe nedegradabile biologic) care trebuiesc ulterior vidanjate.
Atenție!
În condiții normale de funcționare, primul bazin este cel care se vidanjează!
Bazinul în care este montată unitatea de epurare se vidanjează NUMAI în cazuri speciale.
Etapa 1 – Alimentare STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom
Din primul bazin, apa uzată ajunge în rezervorul de epurare, în volum controlat pe principiului vaselor comunicante.
Etapa 2 – Aerare STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom
Acest proces este realizat în cicluri alternative aerare / repaus, care asigură, concomitent, atât aportul de material organic de la baza rezervorului, cât și cantitatea de oxigen, indispensabilă
dezvoltării microorganismelor.
Etapa 3 – Limpezire
În această etapă, se realizează sedimentarea fazei solide la baza rezervorului și limpezirea apei.
Etapa 4 – Evacuare STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom
Un volum controlat de apă este prelevat de la o anumită înăltime și evacuat din rezervor. Excesul de nămol este pompat în primul rezervor. După încheierea acestor procese, un nou ciclu de operare poate să înceapă.
Sistemul este controlat de un panou de comandă cu microcontroler, pentru setarea și înregistrarea parametrilor de operare ai stației. Sistemul este setat pentru numărul maxim de utilizatori, când este pus în funcțiune. Nu este necesară schimbarea setărilor în cazul în care apar sub – sau supra – încărcări temporare.
Info
Sistemul atinge capacitatea maximă de epurare după o perioadă de amorsare de aproximativ o lună. Această perioadă poate fi de câteva luni, în cazul unei utilizări sub capacitatea proiectată sau la temperaturi mai mici de 12 0C. Pentru reducerea perioadei de amorsare, se recomandă însământarea cu nămol activ, preluat de la o statie SBR activa de cel putin 3 luni.
Modul de operare economic
În cazul în care nu există aport de apă uzată pe o perioadă mai lungă de 4 ore, sistemul trece automat în regim de vacanță: timpul de aerare se reduce, asigurând cantitatea minimă de oxigen pentru menținerea în viată, concomitent cu recircularea nămolului, pentru aportul de substanțe nutritive. Astfel, se economisește energie și se asigură menținerea în viață a microorganismelor, pe o durată determinată de timp, fără aport de substanțe nutritive.
Întreținere și mentenanță
Sistemul trebuie întreținut și inspectat de către un operator specializat, la intervale regulate de timp (minim odată pe an), când trebuie verificată funcționarea corespunzătoare a stației. În funcție de gradul de utilizare, nămolul trebuie extras din bazinul preliminar de sedimentare (vidanjare), la intervale de 1-2 ani.

Instalare STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom
Geometria rezervoarelor și versatilitatea modalităților de instalare permit aranjamente multiple și valorificarea la maxim a spațiului disponbil.
Etapele instalării
1. Stabiliți locația pentru instalarea stației.
IMPORTANT!
– Luați în considerare o locație care să permită accesul pentru vidanjare. Spațiul necesar se alege în funcție de utilajul de vidanjare și luând în considerare distanța de operare a acestuia.
– Amplasamentul trebuie să nu permită inundarea stației, în cazul ploilor torențiale.
– La stabilirea locației, selectați locul de montare pentru unitatea de control, într-o incintă acoperită și încălzită. Dacă nu este posibil, se va monta într-o cutie de protecție standardizată, etanșă, cu încălzire în apropierea locului de instalare.
– Aerisirea sistemului. Fiind un proces biologic, stația de epurare împreuna cu întregul sistem de canalizare trebuie prevazută cu un sistem de aerisire. Primul simptom al unei aerisiri deficitare este apariția mirosului neplăcut în locuință.
Ventilarea se face prin conducte de ventilare, similare cu cele din canalizările interioare, montate înainte și după stația de epurare. Distanța dintre 2 puncte de ventilare este de maxim 15 m. O influență are și sensul în care bate vântul.
– Cota de intrare în stație versiunea standard este de 800 mm, cota de înghet a României. Pentru altă cotă de intrare solicitați informații suplimentare producătorului.
– Rezervoarele se vor monta pe radier de beton pentru a evita riscul de afundare în sol și dezechilibrare. Dimensionarea radierului se face
conform condițiilor hidro-geologice.
2. Săpați groapa(ile) în care vor fi introduse cele două bazine:
varianta 1 – groapă comună pentru cele 2 rezervoare, cu conditia ca , spatiul dintre cele 2 rezervoare trebuie sa permita compactarea materialului de umplutura.
varianta 2 – gropi diferite pentru cele 2 bazine, cu un perete de minim 700 mm între ele. Dimesiunile groapei/gropilor trebuie sa permita asezarea rezervorului/lor și să ramână liber un spațiu de cca 30÷50 cm pe toata circumferinta lor, spatiul necesar compactarii materialului de umplutura si realizarea radierului de beton. Fundul gropii trebuie sa fie plat.
3. Turnați pe fundul gropii/gropilor un radier din beton, pe care se vor aseza cele două bazine.
4. Așezați bazinele pe poziție.
Folosiți frânghii pentru manipulare. Asigurați-vă că poziția este stabilă. Înainte de introducerea bazinelor în groapa de construcție, verificați integritatea acestora și absența oricărei fisuri apărute în urma manipulării și/sau transportului. Dacă este necesar, ancorați rezervorul de radier cu frânghii, pentru a împiedica ca la o eventuală creștere a nivelului apelor freatice acesta să fie scos afară de forța arhimedică. Ancorarea trebuie făcută simetric – folosiți pentru asta urechile de manipulare sau decupajele de la baza piciorului de susținere.
5. Executați conectările la instalația de canalizare, între bazine și la evacuare.
– Conectarea la instalația de canalizare
Nota: Alimentarea și evacuarea la produsul standard sunt conform schiței. Intrarea în stație se face cu tub PP DN 110, etanșare cu garnitură.
Info
Alegerea punctului de intrare se face pe traseul cel mai scurt dintre sursa de apă uzată/construcție și stație, prin orice zonă marcată pe desen. În cazul în care intrarea este alta decât cea prevăzută în schema standard, specificați în comandă.
– Interconectarea bazinelor
Conectarea bazinelor se face cu tub PP DN 110, etanșat cu garnitură.

– Conectarea la evacuare
Conectarea la receptorul natural se face cu tub PP DN 110 etanșat cu garnitură.
Info
Alegerea punctului de ieșire din stație se face pe traseul cel mai scurt dintre stație și receptor natural, prin orice punct marcat pe desen. În cazul în care racordul de evacuare este altul decat cel prevăzut în schema standard, specificați în comandă.
6. Executați instalația electrică.
Lucrarea va fi executată NUMAI de către personalul autorizat. Cablul trebuie montat în tub de protecție DN 100/110. Schimbările de direcție ale traseului de alimentare electric (coturile tubului de protecție) nu trebuie să depășească un unghi de 30°!
Instalația electrică trebuie sa fie asigurată de urmatoarele siguranțe: B 16A și întrerupător (FI) 25A/30mA.
Panoul de comandă și control se montează în interiorul clădirii sau într-o incintă specială uscată, ferită de intemperii, cât mai aproape de rezervoare. Înpământarea este obligatorie.
Important!
Stația se livrează cu 15 m cablu 7×1.5. Nu se livrează cu tub de protecție pentru cablu.
7. Montați piesa de aducere la nivel. Etanșarea se face cu garnitura Ø 640 și fixarea pe poziție prin colier cu strângere cu șuruburi.
8. Umpleți spațiul dintre pereții gropii și cei ai bazinelor cu straturi de circa 25÷30 cm material de umplutură. Fiecare strat trebuie compactat cu atenție, până la atingerea indicelui Proctor, adecvat terenului (minim 95%). Materialul de umplutură va fi pământ vegetal fără pietre, moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereții bazinelor sau nisip cu o granulatie de 4/16.
Important!
În cazul în care stația se montează între fundații (gard/cladire) și distanța între bazin și acestea este între 2-5 m sau unde este necesară consolidarea pereților bazinului, materialul de umplutură poate fi nisip stabilizat sau beton.
În cazul în care pământul este argilos sau există risc de apariție în jurul bazinelor a infiltrației apei pluviale, spațiul din jurul bazinelor se umple cu nisip stabilizat sau beton.
În cazul în care nivelul pânzei freatice este ridicat, încastrați parțial sau total bazinul în beton, până la nivelul apei. Evacuați apa prin pompare, până când nivelul acesteia este sub nivelul rostului de fundație, pe toată durata execuției lucrării.
Betonarea se va face în trepte în straturi de cca. 30 cm, iar pentru echilibrarea presiunii exercitată de betonul turnat asupra pereților bazinelor, acestea se vor umple cu apă. Nivelul betonului va fi cu cel puțin 10 cm peste nivelul de creștere al apelor freatice.
În cazul variantei de instalare în groapă comună, introduceți între rezervoare un perete de beton de minim 20 cm, pentru susținere. Dacă spațiul de instalare a stației este unul carosabil, acoperirea se va face cu un capac și placă dimensionate pentru sarcina corespunzătoare și cu betonarea totală sau parțială a bazinelor.
Montarea se va face conform normelor legale în vigoare.
Respectarea normelor de protecție a muncii este OBLIGATORIE în cazul executării lucrărilor de construcție.
Recomandări generale pentru utilizarea stației de epurare
Înainte de orice trebuie să fiți conștienți că veți instala o stație de epurare care, deși extrem de performantă, are capacitate de epurare limitată, lucru care introduce unele restricții în modul dumneavoastră de viață:
DA
• reduceți cantitatea de apă utilizată (în special în timpul iernii și al primăverii, când nivelul de apă în sol este ridicat, dacă folosiți puțuri sau câmpuri filtrante), până la minimum de confort necesar;
• eliminați orice pierderi de apă din rețea;
• inspectați și, dacă este necesar, vidanjați sistemul la un interval mediu cuprins între 1 și 2 ani;
• evitați utilizarea tocătoarelor de gunoi menajer. Aceste aparate introduc particule solide în stație reducând eficiența și micșorând timpul între 2 vidanjări;
• dacă folosiți câmpuri/puțuri filtrante, testați capacitatea de filtrare în perioada umedă a anului, înainte de a introduce instalația în utilizare;
• dacă stația nu va fi folosită o perioadă mai lungă de timp (peste 7 zile), recomandăm introducerea în sistem a unor substanțe hrănitoare (zer, drojdie, etc.) care să mențină în viață biomasa.
NU
• spălați pereții vasului în timpul vidanjării. Pe suprafața pereților rămân resturi de nămol, care conțin bacterii folosite pentru digestia substanțelor organice și care ajută la reamorsarea sistemului;
• folosiți agenți de curățare și/sau de înălbire (înălbitori de rufe, substanțe de curățare a gresiei și a faianței, deodorizante de WC, agenți contra depunerilor calcaroase etc.) – riscați să omorâți biomasa și să aduceți statia în stare de neutilizare. Încercați să folosiți numai detergenți biodegradabili de vase și de rufe. Detergenții uzuali pentru spălarea vaselor și/sau rufelor de regulă sunt biodegradabili și nu afectează masa de bacterii;
• introduceți în stație materiale ne sau greu biodegradabile, cum ar fi: hârtie, sub toate formele (igienică, de ziar, de scris, prosoape etc.), cârpe, scutece, păr, resturi cornoase (de ex. unghii etc.);
• introduceți în stație uleiuri minerale, combustibili etc; încercați să limitați cantitatea de uleiuri alimentare deversată în canalizare;
• descărcați saramura (apa sărată) de la eventualele instalații de tratare/dedurizare a apei în stația de epurare;

• conectați sisteme de colectare a apei pluviale sau a altor sisteme de drenare la stație; cantitățile suplimentare de apă (în multe situații volume mari pe termen scurt) diluează continutul în materii organice sau inundă stația;
• adăugați baze (hidroxid de sodiu, potasiu, sodă calcinată etc.) sau acizi (de ex. acid acetic) în stație. Aceste substanțe schimbă PH-ul apei și omoară biomasa, afectează sedimentarea substanțelor solide și antrenează nămolul în fluidul evacuat.
Considerații privind disponibilizarea la sfârșitul duratei de utilizare
Tratarea deșeurilor – Deșeurile și produsele la sfârșitul perioadei de viață se vor recicla pe cât posibil. Reciclarea se face prin firme specializate.
Metode de eliminare a deșeurilor și ambalajelor contaminate – Se vor recicla. Tratarea ca și gunoi menajer este descurajată.
Prevederi comunitare și cele armonizate privind deșeurile – Se va respecta legislația în vigoare.

Vezi toate modelele de statii de epurare

Puteţi descărca aici Catalog AquaClean – Sistem de epurare a apelor uzate

Cod – 48600009016

 

VLR PRD

 

 

 

 

 

 

STATIE EPURARE SBR 13/20 LE Q=2,4 mc/zi aquaClean Valrom online:

Plata online cu cardul sau la livrare in funcție de tipul de comanda.
Transport in toata Romania la domiciliu sau direct pe șantier.

Drept de retur in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Clientul beneficiază de o perioada de retragere de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, respectiv de a returna produsele cumpărate, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fără a suporta alte costuri.

fosa-eco.ro nu poate garanta exactitatea completă a informațiilor afișate pe acest site și nici furnizarea în totalitate a informațiilor de către comercianți. Drept urmare, datorită naturii activităților fosa-eco.ro ca fiind un promotor al unor firme terțe, în cazul unor discrepanțe între informațiile afișate pe site-ul sau anunțurile fosa-eco.ro și cele afișate pe site-ul comerciantului, acesta din urmă va predomina. Prețurile afișate includ toate taxele, preț inclusiv TVA.