Statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

(O recenzie client)

Vezi Cel Mai Bun Preț

Descriere

Statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

STATIE EPURARE SBR 1/6 LE Q=1 mc/zi aquaClean Valrom

Avantaje si beneficii statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

Generaţia de staţii de epurare a apelor uzate menajere SBR 1/6 locuitori este:

 • Uşor de montat – pontonul cu echipamentele preasamblate şi bazinul din material plastic pot fi montate cu minim de investiţii şi efort;
 • Uşor de întreţinut – datoritã montãrii echipamentelor de tratare pe ponton;
 • Adaptabilã – poate echipa bazine existente (din materiale plastice sau beton) sau poate fi livratã ca instalaţie gata de folosit;
 • Performanţã – procesul de epurare este controlat menţinând randament de epurare constant pe toata durata de utilizare;
 • Lucrãri minime de mentenanţã – necesitã un numãr minim de operaţii de întreţinere iar intervalul de timp la care este necesarã vidanjarea este de cca 1÷2 ani;
 • Economicã – unitatea detecteazã automat lipsa de apã în alimentare şi trece în regim de vacanţã, ceea ce determinã o reducere a consumului de energie electricã;
 • Uşor de operat – unitatea de comandã monitorizeazã instalaţia, semnalizeazã şi înregistreazã orice defecţiune a echipamentelor;
 • Autorecuperare – în cazul apariţiei unei disfuncţionalitãţi (eroare de funcţionare a unui echipament, cãdere de tensiune, etc) panoul de comandã încearcã cu o anumitã frecvenţã sã reia regimul normal de funcţionare, semnalând în acelaşi timp disfuncţionalitatea.

Generalitãţi statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

AquaClean seria S / SBR este noua familie de staţii compacte, destinate epurãrii apelor uzate menajere, care funcţionezã pe principiul SBR (sequenting batch reactor – reactor biologic cu alimentare secvenţialã).

Ce este principiul SBR?

În linii mari, principiul SBR presupune existenţa a cel puţin 2 camere separate: prima este folositã ca tampon iar a doua pentru tratare.Procesul de epurare SBR are la baza principiul conform cãruia printr-o aerare puternicã intermitentã a apei uzate ce conţine substanţe organice – intr-un tanc de aerare – are loc transformarea substanţelor organice sub acţiunea bacteriilor aerobe în substanţe minerale (nitraţi, azotaţi, carbonaţi, sulfaţi) şi bioxid de carbon.

Staţia şi calitatea apei epurate îndeplinesc cerinţele cuprinse în legislaţia naţionalã în vigoare. Fiabilitatea şi capacitatea de a asigura cerinţele privind calitatea apei epurate depind de eficienţa chimicã/biologicã şi de condiţiile specifice de operare (debitul şi volumul de apã deversat, temperaturã, compoziţia apei la intrare influent).

Unde se utilizeazã

Seria S/SBR este proiectatã atât pentru echiparea locuinţelor noi cât şi pentru re-echiparea foselor septice existente, cu un minim de modificãri. În mod particular au fost proiectate sã epureze ape uzate menajere provenite din locuinţe cu un debit de 1.000 litri (S5/SBR 1/6 LE) respectiv 1.500 litri (S10/SBR 7/12 LE)/24 ore.

Staţia poate trata numai ape uzate menajere care provin de la utilizarea casnicã (apa uzatã de la chiuveta baie şi bucãtãrie, toalete, masinã de spãlat vase/rufe).

Apa acumulatã în staţie nu trebuie sã conţinã substanţe chimice care pot dãuna populaţiei de bacterii.

Nu este permisã alimentarea staţiei cu:

– ape uzate industriale;

– ape pluviale sau ape recirculate din piscine, etc;

– ape cu conţinut de agenţi chimici agresivi, resturi petroliere, uleiuri etc.

Staţiile de epurare aquaClean corespund performanţelor impuse de EN 12566-3:2005/A1:2009

Descriere

Seria S/SBR este o versiune îmbunataţitã a unei staţii de epurare care funcţioneazã pe principiul SBR, folosind o combinaţie de tratare cu nãmol activ şi separare fizicã prin decantare. Acest lucru se realizeazã în 4 cicluri de funcţionare/24 ore, fiecare în 4 etape:

1 – Alimentare – Din primul compartiment este transferatã apa menajerã (pe principiul vaselor comunicante).

2 – Tratare – Odata cu alimentarea începe funcţionarea pompei de aerare. Astfel este introdus în apa uzatã aerul necesar epurãrii biologice.Datoritã sistemului ponton se asigurã şi o omogenizare a apei. Etapele de aerare sunt alternate cu pauze pentru a asigura nitrificarea-denitrificarea în condiţii optime.

3 – Sedimentare (decantarea finalã) – Aerarea este opritã permiţând suspensiilor solide sã sedimenteze la fundul bazinului. În zona superioarã rãmâne doar apa limpezitã.

4 – Evacuare – Apa limpezitã este evacuatã din staţie cu pompa de evacuare. Dupã ce se încheie operaţia de evacuare, pompa de alimentare va transfera nãmolul din compartimentul de tratare în primul compartiment, dupa care se reia ciclul de tratare.

Regimul de vacanţã

Dacã în etapa de alimentare nu este detectat aport de apã în primul compartiment, staţia trece în regim de vacanţã. Aerarea se face în cicluri mai scurte şi mai dese pentru a menţine bacteriile în viaţã. Aportul de apã din primul compartiment este redus. Nu se evacueazã apa din sistem. Staţia trece automat la regim normal de funcţionare imediat ce a fost detectat aport de apã în primul compartiment.

Caracteristici generale

Statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom caracteristici

Echipamente

Staţiile din seria S/SBR sunt livrate în furniturã completã, toate echipamentele fiind pre-montate şi gata de instalare.

Bazin bicameral

Este din polietilenã, compartimentat în douã:

 • primul compartiment funcţioneazã ca volum tampon şi decantor (pretratare mecanicã).
 • al doilea compartiment este utilizat pentru tratarea biologicã a apei uzate şi decantare finalã.
 • dimensiuni (mm): Inaltime 1820 / latime 1400 / lungime 2400

Statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom cotePoate fi adusã la cotã doritã (opţional) cu ajutorul a câte 2 bucãţi:

Ponton statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

Toate echipamentele sunt montate pe un ponton plutitor, de formã aproximativ cilindricã. Este suţinut de pereţii bazinului prin intermediul unor lanţuri. Înãlţimea minimã şi maximã de flotaţie sunt stabilite astfel încât sã acopere debitul de apã calculat.

Ponton Statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

Pompa de aerare statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

Asigurã barbotarea aerului şi dizolvarea oxigenului necesar populaţiei de microorganisme care descompun substanţele organice în componente primare.

Pompa aerare Statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

Pompa de alimentare şi pompã evacuare apã tratatã statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

Pompa de evacuare eliminã apa epuratã din staţie iar cea de alimentare transferã nãmol din compartimentul de tratare în primul compartiment şi asigurã prin corpul ei transferul de apã în compartimentul de epurare pe baza principiului vaselor comunicante.

Pompa alimentare_evacuare Statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

Panoul de comandã statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

Întregul proces este comandat şi supravegheat de un microprocesor, montat într-un panou de comandã.

Pe afişaj este prezentatã faza curentã şi starea curentã a echipamentelor.

Sunt implementate funcţii de autodiagnosticare stare echipamente şi recuperare

automatã din erori de funcţionare.

Panou comanda Statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

ATENŢIE! Pericol de alunecare şi cãdere în rezervor

 • Pericol de alunecare şi cădere în rezervor – personalul care instalează sau execută operaţii de mentenanţă va purta echipament de protecţie şi va evita pe cât posibil accesul în rezervor.
 • Gaze toxice – atmosfera din interiorul rezervorului poate conţine gaze toxice (monoxid de carbon, metan, dioxid de carbon etc).
 • Numai personalul care asigură întreţinerea şi cel al firmei producătoare sunt admise să inspecteze rezervorul în interior şi numai după o aerisire suficientă.
 • Dacă apare senzaţia de greaţă sau vomă părăsiţi zona imediat.
 • Limitele adimisibile pentru gaze sunt următoarele: H2S >10 ppm; CO>40 ppm; CH4 4,4% limita de explozivitate.
 • Asistenţă – de fiecare dată când o persoană intră în rezervor trebuie asistată de o alta în exterior.
 • Niciodată nu intraţi în rezervor după o persoană care este inconştientă, totdeauna încercaţi să o extrageţi afară.
 • În oricare din situaţii solicitaţi imediat ajutor.
 • Curăţare – la intervenţii purtaţi întotdeauna echipament de protecţie – îmbrăcăminte, încălţăminte şi mănuşi.
 • Pe cât posibil evitaţi contactul cu apa uzată. Pentru curăţite nu folosiţi instalaţii cu apă de înaltă presiune, presiunea din instalaţia curentă de apă potabilă este suficientă.

E bine de ştiut – referitor la statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

De ce trebuie epurate apele uzate?

Fiecare dintre noi generãm zilnic apã uzatã. În 24 ore o persoanã utilizeazã în medie 100 litri de apã pentru necesitãţi personale; din acest volum cca 50-60% este utilizat pentru igienã (baie).

Imediat dupã utilizare, indiferent de locaţie, aceasta devine uzatã şi este evacuatã din spaţiul de locuit. Dacã locuinţa este conectatã la un sistem de canalizare, apa ajunge într-o staţie de tratare comunalã/municipalã. Dacã nu existã un sistem de canalizare atunci apa trebuie epuratã (procesul prin care aceasta este adusã cât mai aproape de starea iniţialã) şi apoi reintrodusã în circuitul natural (evacuatã).

Apa uzatã conţine substanţe solide în suspensie, compuşi de naturã organicã (resturi animale, vegetale, grãsimi, etc), alţi nutrienţi (compuşi cu azot, fosfor etc) diferite substanţe chimice (detergenţi, agenţi de curãţare, dezinfectanţi etc) care trebuie înlãturate înainte de disponibilizare.

Lipsa acestei preocupãri poate avea efecte foarte directe: nitraţii sau bacteriile ajung în apa destinatã consumului curent, lacul sau iazul de lângã casã capãtã culoarea verde sau zona învecinatã aratã ca o mlaştinã şi miroase identic. Este posibil sã nu obţineţi autorizaţia de construcţie sau sã nu puteţi vinde proprietatea fãrã un astfel de echipament. Foarte des aceste probleme nu sunt limitate doar la o locuinţã şi se rãsfrâng şi asupra vecinãtãţilor, de cele mai multe ori pe o arie destul de largã.

INFO Statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

Dincolo de cerinţele legale, epurarea apei este o problemã de responsabilitate, sãnãtate şi confort.

Apa trebuie epuratã şi pentru a ne feri de probleme şi a asigura resursele generaţiilor viitoare.

ATENŢIE! Statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

Infiltarea apei uzate şi netratate, direct în pânza freaticã, produce contaminarea acesteia (culoare, miros, încãrcãturã organicã şi biologicã etc) şi pune în pericol sãnãtatea celor care o folosesc. Evacuarea în apele de suprafaţã, prin conţinutul mare de material organic, modificã ireversibil biotopul şi rezultatele se vãd: apã tulbure, invazia algelor de suprafaţã, consumul de oxigen şi asfixierea peştilor, miros neplãcut etc.

Care sunt prevederile legale?

Obligativitatea epurãrii şi condiţiile de calitate pentru deversarea în emisari naturali sau reţele locale de canalizare sunt cuprinse în HG 188/2002 modificatã şi completatã de HG 352/2005 . Principalele prevederi sunt cuprise în normativele tehnice din anexe astfel:

– Anexa 1 — NTPA 011 privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orãşeneşti.

– Anexa 2 — NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localitãţilor şi direct în staţiile de epurare.

– Anexa 3 — NTPA 001 privind stabilirea limitelor de încãrcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orãşeneşti la evacuarea în receptorii naturali.

Pentru o mai buna functionare a stației de epurare utilizati bioactivator statie epurare si fose.

Ce este un bioactivator statie epurare si fose?

Este o substanță pe baza de amidon dezvoltata special pentru tratarea apei în fosele septice, cămine pluviale, mici instalații de epurare. Conține un un amestec de microorganisme selecționate care au  capacitatea de a degrada principalii compuși prezenți într-o instalație de tratare ape menajere: proteine, carbohidrați și uleiuri, ajuta chiar la lichefierea solidelor, degradarea hârtiei, fibrelor și ruperea legăturilor chimice a grăsimilor.

La ce foloseste un bioactivator statie epurare si fose:

Este utilizat pentru reducerea timpilor de activare a proceselor biologice care se dezvolta într-o instalație de tratare ape menajere.
Diverse procese sunt întârziate in prima perioada de folosire a unei instalații si de fiecare data când in canalizare sunt introduși compuși chimici ca de exemplu: detergenți, dezinfectanti, substanțe acide, bazice sau caustice.
Funcționarea fără rezultate a unei instalații poate fi cauzata și datorita supraîncărcării cu substanțe solide a fosei, rezultând dezvoltarea de mirosuri neplăcute.
Bioactivatorii ajuta la eliminarea dezvoltării mirosurilor neplăcute favorizând reducerea pana la 60% a operațiilor de vidanjare a foselor sau stațiilor de epurare, minimizând riscul blocării conductelor și optimizând funcționarea acestora.

Instrucțiuni de folosire:

Pentru reactivarea micro-organismelor vărsați conținutul plicului într-un recipient umplut cu 0.7 litri apa la temperatura mediului ambiant, lăsați câteva ore sa se dizolve substanțele și vărsați amestecul obținut într-o toaleta și trageți apa de câteva ori.
Bio-activator statie epurare si fose

Poti sa vezi aici toata gama de statii epurare

1 recenzie pentru Statie epurare SBR 1-6 persoane debit 1 mc/zi Valrom

 1. Marian Vornicu

  M-am decis cu ceva timp in urma sa cumpar statia epurare SBR 1/6 LE Q=1 mc/zi . Deoarece nu este un articol foarte ieftin am cautat cea mai buna oferta. Aici am gasit cel mai bun pret pentru aceasta statie.
  Livrarea a decurs in conditii foarte bune si a ajuns complet echipata (exact ca in descriere). A trebuit doar sa o racordez la instalatia de canalizare. Sunt multumit de alegerea facuta. Materiale de calitate. Recomand.

Adaugă o recenzie